סדנת תכנון לפרישה

שבעה צעדים לפני פרישה, ניהול כלכלת המשפחה ודילמות כלכליות נפוצות, ניתוח ויישום מושגים כלכליים בהתאמה למשפחה וניהול סיכונים משפחתיים וכלים כלכליים ומתן כלים ליישום

 

הצטרף עכשיו

הרשמו עכשיו לסדנת פרישה

הסדנא בת 4 מפגשים בני 3 שעות אשר מטרתה לסייע לפורשים בהתנהלות כלכלית נכונה ושקולה לאחר הפרישה, זאת בהתייחס לשינויים הצפויים ברמת השכר מחד גיסא, וקבלת סכומי כסף חד פעמיים גבוהים מאידך גיסא. מתן כלים להתמודדות עם האתגרים הכלכליים בתקופה  שלאחר הפרישה.

עד 40 משתתפים (פורשים/ות  ובני /בנות זוגם/ן)

השאירו פרטים